kontakty


Sídlo prevádzkovateľa siete
Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.
Pod Párovcami 7271/157, 921 01 Piešťany
Prevádzka: Farská 2, 957 01 Bánovce nad Bebravou


Poštová adresa
Pod Párovcami 7271/157, 921 01 Piešťany

Telefón/Fax: 0800 110 017

e-mail: pbi@pbi.sk


Servisné a dátové centrum:
K nemocnici 39, 957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: hotline@pbi.sk


Identifikačné údaje:
IČO: 36297771 | DIČ: 2020140848 | IČ DPH: SK2020140848

č.ú. pre platby zákazníkov: 2688 633 154/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0026 8863 3154


Obchodný register: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro. vložka 10460/R