Ilustračný obrázok

ponuka prác

BUDOVY, PANELOVÉ DOMY
- hydroizolácie plochých striech - systém VEDAG
- klampiarske práce,
- tmelenie dilatačných špár
- opravy a nátery fasád
- zateplenie - systém CAPAROL
- oprava a sanácia balkónov a loggií
- oprava a montáž bleskozvodov vrátane revíznej správy

NÁTERY
- oceľových konštrukcií, fasád, mostov, stožiarov, vysielačov, vykrývačov,
  komínov, kostolných veží, striech, hydroglóbusov, rôznych zásobníkov a
  iných výškových objektov

ČISTENIE A UMÝVANIE
- okien výškových budov, svetlíkov výrobných hál, zásobníkov obilia,
  strešných žľabov a iných objektov podľa potreby

>> ďalšie práce >>
Kontaktné údaje
Boris Hlobeň - HLOBEX
Cyrila a Metoda 1305/2-26
957 04 Bánovce nad Bebravou
http://www.pbi.sk/hlobex
tel./fax: 038 / 760 45 16
mobil: 0905 / 643 359
email: hlobex@stonline.sk
© Hlobex 2006. Created by Webbart Studio © 2006.