Ilustračný obrázok

referencie

SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE, a.s. OZ Rádiokomunikácie, Bratislava
- nátery oc. konštrukcií TV prevádzačov ( na území celého Slovenska)
- náter oc. konštrrukcie stožiara RRS - Žilina
- oprava kabrincového obkladu na budove TV vysielača Námestovo
- oprava plechovej strechy na budove TV vysielača Ružomberok
- oprava bleskozvodov na RRS Skalka - Brezno
- oprava fasády budovy TV vysielača Veľká Javorina, Nové Mesto n.V.
- nátery plechových striech na budove TV vysielača Veľká Javorina
- náter a oprava dreveného obkladu budovy TV vysielača Veľká Javorina
- oprava bleskozvodov a oprava mramorového obkladu na budove TV
  vysielača Veľká Javorina
- náter oc. konštrukcie veže TV vysielača Veľká Javorina
- náter oc. konštrukcie RRS - Dunajská Streda

GLOBTEL GSM Bratislava
- demontáž prenosového zariadenia na šírenie signálu

EUROTEL Bratislava
- nátery oc. konštrukcií stožiarov

>> ďalšie referencie >>
Kontaktné údaje
Boris Hlobeň - HLOBEX
Cyrila a Metoda 1305/2-26
957 04 Bánovce nad Bebravou
http://www.pbi.sk/hlobex
tel./fax: 038 / 760 45 16
mobil: 0905 / 643 359
email: hlobex@stonline.sk
© Hlobex 2006. Created by Webbart Studio © 2006.