O nás

Profil spoločnosti

Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. (PBI) bola založená v júli 1997 výhradne zo slovenského kapitálu za účelom poskytovania služieb internetu v okrese Bánovce nad Bebravou a poskytovania služieb v oblasti prenosu a spracovania dát. Od 1. mája 2004 je partnerom siete GTS, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť GTS Nextra.

PBI prevádzkuje miestny pripojovací uzol od od 1. novembra 1997 s dosahom takmer na celý okres Bánovce nad Bebravou. Služby internetu poskytuje už viac ako 10 rokov v celom okrese. Od začiatku činnosti v roku 1997 pripája k internetu stovky domácností a podnikateľských subjektov. Bezplatne pripája k sieti internet niektoré školské zariadenia na území mesta.
V roku 2008 rozšírila svoju pôsobnosť aj ako prevádzkovateľ káblovej TV a hlasových služieb.

Siete PBI

Bezdrôtová sieť.
Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. (PBI) je vlastníkova prevádzkovateľom bezdrôtovej siete (wifi) na území mesta Bánovce n.B. a blízkeho okolia. Umožňuje pripojiť k sieti internet záujemcov bez pevnej telefónnej linky vo voľných rádiových pásmach (freeband).

Optická sieť
PBI je prevádzkovateľom optickej FTTH siete na území mesta, ktorá od roku 2008 poskytuje vysokorýchlostný internet, káblovú TV a hlasové služby v rámci siete.

Virtuálne siete
PBI je prevádzkovateľom virtuálnej siete súdnych exekútorov Slovenskej republiky.
V rokoch 2001 - 2003 bola PBI prevádzkovateľom IS www.exekutor2001.cz pre potreby českých exekútorských úradov.

Copyright © 1997 - 2014 Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel./fax: 038-760 4980, e-mail: pbi@pbi.sk, IČO: 36297771, DIČ: 2020140848, IČ DPH: SK2020140848.