Dokumenty

I. Návody na stiahnutie

ako si nastaviť IP adresu – WIFI sieť pre Windows XP - súbor PDF

II. Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky - súbor PDF
Tarifa - cenník pripojenia - súbor PDF

III. Technické špecifikácie zariadení

Technické špecifikácie zariadení – wifi sieť – súbor PDF
Technické špecifikácie zariadení – optická sieť – súbor PDF

IV. Realizačné podmienky pripojenia - WIFI sieť

Realizačné a obchodné podmienky – WIFI sieť
- nutnosť priamej viditeľnosti z priestoru záujemcu na prístupový bod wifi siete (access point)
- zaplatenie zriaďovacieho jednorázového poplatku, ktorý zahŕňa inštaláciu antény a WLAN zariadenia a konzoly, montáž,
   konfiguráciu počítača/routera
- zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s viazanosťou 1 rok (po skončení viazanosti možno ukončiť zmluvu s mesačnou
   výpovednou lehotou),
- inštalácia je ukončená ethernetovým rozhraním (RJ45) do sieťovej karty počítača, notebooku alebo routera zákazníka,
- zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac, úhrady možno prevádzať osobne v sídle spoločnosti alebo prevodným príkazom
- informácie o aktuálnych cenách a príp. zľavách možno získať na tel. č. uvedenom v hlavičke, príp. osobne v sídle spoločnosti

V. Realizačné a obchodné podmienky – optická sieť Charizma

- pripojenie je možné len v bytových domoch, do ktorých je už dotiahnutá optická prípojka, a v ktorých už sú vybudované vnútorné
   optické rozvody – zoznam na stiahnutie

VI. Ochrana osobných informácií

- Prečítajte si ako dodržiavame nariadenie o ochrane osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ sú pre Vás dokumenty vo formáte PDF nečitateľné, stiahnite si prosím Acrobat Reader

Copyright © 1997 - 2014 Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel./fax: 038-760 4980, e-mail: pbi@pbi.sk, IČO: 36297771, DIČ: 2020140848, IČ DPH: SK2020140848.